Projects

by Bird Migration Research Station

RESEARCH TOPICS

V. Taxonomic, ecological and epidemiological aspects of diseases and parasites in different taxa of migratory birds

Projects

Coordinator from BMRS: dr inż. Jarosław K. Nowakowski

Participants: mgr Krzysztof Stępniewski

Collaborators: dr Michele García-Conejo, Mariusz Krzysztof Janczur (Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales’s, Universidad Autonoma del Estado de Mexico), dr hab. Wojciech Kozdruń (Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy); dr Izabela Rząd (Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Szczeciński); dr Eliza Głowska (Zakład Morfologii Zwierząt, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza); dr Olaf Ciebiera (Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski), dr Gerard Kanarek (Instytut i Muzeum Zoologii PAN).

PhD theses: 

Completed:

Eliza Głowska 2011. Paralelizm ewolucyjny ektopasożytniczych roztoczy z rodziny Syringophilidae (Acari, Prostigmata) oraz ich żywicieli (Aves). Supervisor: Prof. Dr hab Jacek Dabert (Zakład Morfologii Zwierząt, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza).

Papers:

Glowska E., Dragun-Damian A., Dabert M., Michael Gerth M. 2015. New Wolbachia supergroups detected in quill mites (Acari: Syringophilidae). Infection, Genetics and Evolution 30: 140–146.

 

Rząd I., Hofsoe P., Panicz R., Nowakowski J.K. 2014. Morphological and molecular characterization of adult worms of Leucochloridium paradoxum Carus, 1835 and L. perturbatum Pojmańska, 1969 (Digenea: Leucochloridiidae) from the great tit, Parus major L., 1758 and similarity with the sporocyst stages. Journal of Helminthology 88 (4): 506-510.

Głowska E., Dragun-Damian A., Dabert J. 2013. DNA-barcoding contradicts morphology in quill mite species Torotrogla merulae and T. rubeculi (Prostigmata: Syringophilidae). Folia Parasitologica 60: 51–60.

 

Rząd I., Sitko J., Wysocki D., Stępniewski K. 2011. Digenean trematodes from six species of birds (Passeriformes, Piciformes and Strigiformes) from north-western Poland. Wiadomości Parazytologiczne 57 (4): 271-276.