Monitoring of long-term morphological changes in birds.

 

Coordinators: Dr inż. Jarosław K. Nowakowski, Dr hab. Magdalena Remisiewicz,

Participants: BMRS team,

Collaborators: KSSOP network, Dr Agnieszka Ożarowska, Dr Grzegorz Zaniewicz (Department of Vertebrate Zoology and Ecology, University of Gdańsk, Poland).

 

PhD theses:

Completed:

Zaniewicz G. 2014. Zróżnicowanie strategii wędrówkowej i biometria kapturek (Sylvia atricapilla) chwytanych jesienią na polskim wybrzeżu Bałtyku. Supervisor: Prof. Dr hab. Przemysław Busse.

 

In progress:

Stępniewski K. Długookresowe zmiany biometryczne u ptaków migrujących przez polskie wybrzeże Bałtyku. Supervisor: Prof. Dr hab. Przemysław Busse.

 

Papers:

Ożarowska A., Zaniewicz G. 2015. Temporal trends in the timing of autumn migration of short- and long-distance migrating Blackcaps (Sylvia atricapilla). Ornis Fennica 92: 144-152.