mgr Weronika Konkol

Position: Administration officer

Research interests: Culture of Middle Ages; abusive words and gestures of insult in Middle Ages; the role of senses in medieval society; iconographic depiction of birds (X-XVI)

Tasks: Administration of the Bird Migration Research Station; help with financial and accounting services; administrative and technical support for the archives of the BMRS; administration of the BEW research grant for collaboration between Poland and South Africa; logistic organisation of RPA guests’ visits within the BEW project; organisation of conferences, seminars and workshops held by the Bird Migration Research Station; updating bibliography; help with fieldwork during the spring and autumn migration seasons at ringing stations.

E-mail: weronika.konkol[at]ug.edu.pl

Phone: (+48 58) 523 61 54

Papers

Konkol W. 2017. Gesty zniewagi w świetle polskich późnośredniowiecznych przekazów pisanych i ikonograficznych o Męce Pańskiej, Studia z Dziejów Średniowiecza, 2017, Nr 21 (2017), s. 59-92.

Konkol W. 2016. A oni leją nań nieczystymi pomyjami. O roli zmysłów w średniowiecznych sposobach znieważania, „Teka Historyka”, 51 (2016), s. 103-126.

Konkol W. 2010. Brud i smród w świetle polskich, średniowiecznych źródeł hagiograficznych – próba rozpoznania tematu, [in:] Brud i smród, red. I. Janicka, „Studia Historica Gedanensia”, 1 (2010), p. 19-34.

Konkol W. 2009. Łzy ich były dla nich dniem i nocą, chlebem i strawą duchową. Płacz i łzy świętych w polskich źródłach narracyjnych od X do początku XVI w., „Teka Historyka”, 36-37 (2009), p. 183-192.

Research projects

2018 – project participant: Building an Early Warning System for Biodiversity in the Face of Climate Change (BEW) (Projekt PL-RPA/BEW/01/2016).

2018 – project participant: grant SPUB na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego „Stacja Badania Wędrówek Ptaków” (203733/E-335/SPUB/2016/4).