Michał Redlisiak, MSc

Position: PhD student

Tasks: help maintain field equipment; active Operation Baltic ringer

Research interests: Ecological and morphological aspects of Turdus thrushes’ migration. Urban populations of birds, especially Corvids

Title of PhD: Variation in migration and wintering of Baltic region Song Thrush Turdus philomelos

Supervisor: Dr Magdalena Remisiewicz, co-supervisor: Dr Jarosław K. Nowakowski

E-mail: michal.redlisiak[at]biol.ug.edu.pl

Papers

Redlisiak M., Mazur A.E., Remisiewicz M. 2020. Size Dimorphism and Sex Determination in the Song Thrush (Turdus philomelos) Migrating through the Southern Baltic Coast. Annales Zoologici Fennici 57: 31-40.

Redlisiak M., Remisiewicz M., Nowakowski J.K. 2018. Long-term changes in migration timing of Song Thrush Turdus philomelos at the southern Baltic coast in response to temperatures on route and at breeding grounds. International Journal of Biometeorology 62: 1595-1605.

Redlisiak M., Kajzer K., Wardecki Ł., Elas M. 2014. Gniazdowanie gawrona Corvus frugilegus w Warszawie w latach 2013-2014. Kulon 19: 81-86.

Conference presentations

Redlisiak M. 2015. Akcja Bałtycka – 55 lat wiadomości powrotnych. Konferencja „Współczesne obrączkowanie ptaków – aspekt naukowy i etyczny”, 28.11.2015, Gdańsk (referat).

Redlisiak M., Remisiewicz M. 2014. Wintering areas of Song Thrushes Turdus philomelos migrating in autumn through five ringing stations in western and southern Baltic region. International Bird Observatory Conference (IBOC), 29.08-1.09.2014, Falsterbo, Szwecja (poster).

Research projects

2016-2018 – project participant: „System wczesnego ostrzegania o zmianach bioróżnorodności w wyniku zmian klimatu” (Projekt PL-RPA/BEW/01/2016), finansowany przez NCBiR (Polska) i NRF (RPA), w ramach programu „Współpraca Polska-RPA”.

2015 – project leader: „Zróżnicowanie parametrów biometrycznych oraz terminów migracji między samcami a samicami śpiewaka Turdus philomelos” (grant BW UG).

2015 – project participant: grant SPUB na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego „Stacja Badania Wędrówek Ptaków” (203733/E-335/SPUB/2015/2).

2014 – project participant: grant SPUB na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego „Stacja Badania Wędrówek Ptaków” (203733/E-335/SPUB/2014/3).

2013 – project participant: grant SPUB na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego „Stacja Badania Wędrówek Ptaków” (203733/E-335/SPUB/2013/4)