Justyna Szulc, MSc

Position: Administration officer, PhD student

Research interests: Influence of ecological factors, migration and taxonomy on morphology of passerine flight apparatus. Occurrence and migration phenology of owls in northern Poland and at the Baltic coast

Tasks: Administration of the Bird Migration Research Station, administration of the BEW research grant for collaboration between Poland and South Africa, managing station’s archives, updating bibliography, managing ringing databases from foreign expeditions; digitising of field ringing data; active Operation Baltic ringer

E-mail: justyna.szulc[at]biol.ug.edu.pl

Phone: (+48 58) 523 61 54

Papers

Szulc J., Nowakowski J.K., Stępniewski K. 2015. Akcja Bałtycka 2011 – sprawozdanie z prac. Ptaki Pomorza 5:134-139.

Nowakowski J.K., Szulc J., Remisiewicz M. 2014. The further the flight, the longer the wing: Relationship between wing length and migratory distance in Old World reed and bush Warblers (Acrocephalidae and Locustellidae). Ornis Fennica 91: 178-186.

Conference presentation

Szulc J. 2015. Impact of migration distance, insularity and taxonomic identity on the wing shape in Old World reed and bush warblers. Polish Evolutionary Conference, 24-27.09.2015, Poznań (poster).

Szulc J., Rosińska K. 2014. Śmieje się jak diabeł w suchej wierzbie, czyli o sowach w kulturze [Laughs like a devil in a dry poplar tree – on owl in culture]. VI Konferencja Sowy Strigiformes Polski, 6.12.2014, Kamienna Góra (referat).

Nowakowski J.K., Szulc J., Stępniewski K. 2014. Po co ornitologowi linijka… czyli dlaczego warto mierzyć ptaki. Zjazd Kierowników Akcji Bałtyckiej i Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków, 15-16.03.2014, Gdańsk (referat).

Nowakowski J.K., Szulc J., Stępniewski K. 2013. Biometrics as an ornithologist’s tool. What can measuring wings teach us about the evolution and ecology of birds? Barberspan Bird Ringing Conference, 28.11-2.12.2013, Barberspan, RPA (referat).

Szulc J., Stępniewski K., Nowakowski J.K. 2013. Wing morphology as a trade-off between selective pressures: a review. Barberspan Bird Ringing Conference, 28.11-2.12.2013, Barberspan, RPA (referat).

Szulc J. 2013. The relation between the wing length and migration distance in continental and insular species of Acrocephalidae and Locustellidae. Ecology of Animal Migration Course, 22.10.2013, Lund, Szwecja (referat).

Szulc J., Nowakowski J.K., Remisiewicz M. 2013. The relation between the wing length and migration distance in continental and insular species of Acrocephalidae and Locustellidae. 9th Conference of the European Ornithologists’ Union, 27-31.08.2013, Norwich, Wielka Brytania (poster).

Szulc J. 2013. The influence of habitat and behavioral factors on biometry of flight apparatus of the Passeriformes. IX International Scientific Conference for Students and PhD Students „Youth and Progress of Biology”, 18.04.2013, Lwów, Ukraina (referat).

Szulc J., Stępniewska K, Stępniewski K. 2013. Bukowo 30 lat później. Nowy punkt Akcji Bałtyckiej. III Zjazd Ornitologów Pomorza, 22-24.02.2013, Ustka (referat).

Szulc J., Zaniewicz G. 2012. Migracja uszatki Asio otus przez stację Bukowo-Kopań w latach 1995 – 2009 [Migration of Long-eared owl Asio otus in the Bukowo-Kopań field station (1995-2009) ]. V Konferencja Sowy Strigiformes Polski, 8.12.2012, Łuków (referat).

Ginter M., Zaniewicz G., Lasecki R., Szulc J., Kaszuba M. 2012. Sex determination of immature Long-eard Owls (Asio otus) migrating through the polish Baltic coast according to biometrical and morphological features. International Long-eard Owl (Asio otus) workshop, 19.10.2012, Pape, Łotwa (poster).

Research projects

2016-2018 – project participant: grant SPUB na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego „Stacja Badania Wędrówek Ptaków” (203733/E-335/SPUB/2016/4).

2016-2018 – project participant and administrator: „System wczesnego ostrzegania o zmianach bioróżnorodności w wyniku zmian klimatu” (Projekt PL-RPA/BEW/01/2016), finansowany przez NCBiR (Polska) i NRF (RPA), w ramach programu „Współpraca Polska-RPA”.

2015 – project participant: grant SPUB na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego „Stacja Badania Wędrówek Ptaków” (203733/E-335/SPUB/2015/2).

2014 – project participant: grant SPUB na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego „Stacja Badania Wędrówek Ptaków” (203733/E-335/SPUB/2014/3).

2013 – project participant: grant SPUB na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego „Stacja Badania Wędrówek Ptaków” (203733/E-335/SPUB/2013/4)

2012 – project participant: grant SPUB na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego „Stacja Badania Wędrówek Ptaków” (203733/E-335/SPUB/2012).

2011 – project participant: grant SPUB na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego „Stacja Badania Wędrówek Ptaków” (127/E-335/SPUB/ZS3/055/2011-1).