Aleksandra Mazur, MSc

Position: PhD student

Tasks: supervision of station’s molecular laboratory work

Research interests: Sex differences in migration and moult strategies in Little Stints Calidris minuta wintering in South Africa; application of molecular methods in ornithology

Title of PhD: Sex differences in strategies for migration and moult in Little Stints Calidris minuta wintering in South Africa.

E-mail: aleksandra.niemc[at]phdstud.ug.edu.pl

Supervisor: Dr Magdalena Remisiewicz, co-supervisor: Prof. Les G. Underhill (University of Cape Town, South Africa)

Papers

Mazur A.E., Remisiewicz M., Underhill L.G. 2020. Sex-specific patterns of fuelling and pre-breeding body moult of Little Stints Calidris minuta in South Africa. Ibis 2020. doi: 10.1111/ibi.12840.

Redlisiak M., Mazur A.E., Remisiewicz M. 2020. Size Dimorphism and Sex Determination in the Song Thrush (Turdus philomelos) Migrating through the Southern Baltic Coast. Annales Zoologici Fennici 57: 31-40.

Niemc A., Remisiewicz M., Avni J., Underhill L.G. 2018. Sexual dimorphism in adult Little Stints (Calidris minuta) revealed by DNA sexing and discriminant analysis. PeerJ 6:1-14.

Polakowski M., Niemc A. 2015. Yellow-browed Bunting at Dąbkowice, Poland, in October 2014. Dutch Birding 37(3): 180-184.

Conference presentations

Niemc A., Remisiewicz M. 2016. Zastosowanie metod molekularnych i analizy dyskryminacyjnej do oznaczania płci u biegusów malutkich (Calidris minuta). Sympozjum Młodych Ornitologów, 21-23.10.2016, Spała (referat).

Niemc A., Remisiewicz M. 2016. Sex determination of Little Stints (Calidris minuta) – a molecular and morphological approach. International Wader Study Group Conference, 9-12.09.2016, Trabolgan, Irlandia (referat).

Niemc A., Redlisiak M. 2016. Równania dyskryminacyjne w ornitologii i ich zastosowanie na przykładzie biegusa malutkiego Calidris minuta i śpiewaka Turdus philomelos. III Zjazd Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków, 5-6.03.2016, Kraków (referat).

Remisiewicz M., Nowakowski J.K., Niemc A. 2015. Akcja Bałtycka – metody wczoraj, dziś i jutro. Konferencja „Współczesne obrączkowanie ptaków – aspekt naukowy i etyczny”, 28.11.2015, Gdańsk (referat).

Niemc A., Remisiewicz M., Avni J. 2015. Wymiana upierzenia u samców i samic biegusa malutkiego Calidris minuta zimujących w Republice Południowej Afryki. II Zjazd Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków, 16-18.01.2015, Gugny (referat).

Niemc A., Remisiewicz M., Avni J. 2014. Sex and age differences in body moult of Little Stint Calidris minuta at non-breeding grounds in South Africa. International Wader Study Group Conference, 25-30.09.2014, Haapsalu, Estonia (referat).

Niemc A. 2014. Przelewanie krwi w słusznej sprawie, czyli po co pobiera się ptakom krew? Zjazd Kierowników Akcji Bałtyckiej i Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków, 15-16.03.2014, Gdańsk (referat).

Niemc A., Remisiewicz M., Avni J. 2013. Little Stint Calidris minuta strategy for pre-breeding body moult in South Africa. Barberspan Bird Ringing Conference, 28.11-3.12.2013, Barberspan, RPA (referat).

Pestka Z., Niemc A., Mazur J. 2013. Przelot ptaków szponiastych Falconiformes, krukowatych Corvidae i gołębiowatych Columbiformes na Półwyspie Helskim (Kuźnica) wiosną 2011 roku. XLII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, 21-22.05.2013, Olsztyn (referat).

Research projects

2016-2017 – project leader: Condition and body moult of Little Stints (Calidris minuta) at wintering site (Barberspan Bird Sanctuary, South Africa) before departure to the breeding grounds (Small Reserch Grant – British Ornithologists’ Union).

2016 – project leader: Terminy i przebieg pierzenia biegusów malutkich Calidris minuta podczas zimowania w Afryce Południowej (grant Młodzi Naukowcy UG).

2016-2018 – project participant: „System wczesnego ostrzegania o zmianach bioróżnorodności w wyniku zmian klimatu” (Projekt PL-RPA/BEW/01/2016), finansowany przez NCBiR (Polska) i NRF (RPA), w ramach programu „Współpraca Polska-RPA”.

2015 – project participant: grant SPUB na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego „Stacja Badania Wędrówek Ptaków” (203733/E-335/SPUB/2015/2).

2014 – project participant: grant SPUB na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego „Stacja Badania Wędrówek Ptaków” (203733/E-335/SPUB/2014/3).